GEMTAŞ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

1- Mülkiyeti GEMTAŞ Gemlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen Yeni Mahalle Alemdar Caddesi No:105 Gemlik adresinde bulunan dubleks dükkan, Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. Satışı 10.01.2019 Perşembe Günü saat 10:00'da yapılacaktır. Dükkanın satışı, Eşref Dinçer Mahallesi Irmak Sokak No:147/A Gemlik/Bursa adresindeki GEMTAŞ binası Toplantı Salonunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

 

Satışı yapılacak olan Dubleks Dükkanın;

 Sıra No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

  m2

Niteliği

Tahmini Bedel

 

 1

 Yeni Mahalle

 971/3

 560

Dubleks Dükkan

 1.200.000-TL

 

2- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir
a) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü),
b) Tüzel Kişiler için yetki belgesi veya vekaletname ile Ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
c) Yer görme belgesi

3-Taşınmazın satış bedeli 10 gün içinde peşin olarak ödenecektir.

4- Satış açık arttırma usulü gerçekleştirilecektir. İstekliler 1. tekliflerini yazılı olarak sunacaklar, yönetim kurulu yazılı teklifleri satış saatinde açıklayacak olup, satışı devam ettirerek 2. ve sonraki teklifleri sözlü olarak açık arttırma şeklinde almaya devam edecektir. Satış teklif veren çıkmaması durumunda en yüksek son teklifi sunan kişiye yapılacaktır.


5 - Taşınmaz satışına katılacakların ilanda belirtilen belgelerini satış saatine kadar Eşref Dinçer M alı. Irmak Sokak No:147/A Gemlik/Bursa adresinde bulunan GEMTAŞ'a teslim etmeleri gerekmektedir.

İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.
/